אינדקס נשים בתנ"ך

אינדקס נשות התנ״ך, הוא תוצר מאוחר וערך מוסף של פרוייקט הצילום שלי, מאחר ועבור כל דמות שצילמתי היה עלי לאסוף את כל כתבי חז״ל שיכולתי למצוא שנכתבו על הדמות וכמובן לקרוא לא מעט מאמרים אקדמיים, מצאתי לנכון לרכז את כל החומר שאספתי במקום אחד, כך נולד הרעיון לבנות את האינדקס ולרכז עבור כל דמות את כל המידע.
האינדקס מחולק לפי א-ב׳ ולפי ספרי התנך לנוחיותכם.
עבור כל דמות, מעבר לצילום, תמצאו גם ביוגרפיות המבוססות על פשט הסיפור, והרחבות מתוך המחקר האקדמי עם מראי מקום, מתוך ארון הספרים היהודי (זהר, תלמוד, משנה ואגדה…) וכמובן הפרשנות הקלאסית (רש״י, רמב״ם, רמב״ן, אברבנאל, רד״ק, מלבי״ם, רש״ר ועוד רבים אחרים) אסופות אלה מרוכזים עבור כל דמות תחת הפרק ׳אצל חז״ל / מפרשים׳.

אינדקס נשים בתנך לפי ספרי בתנ"ך:

תורה:
בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים
נביאים:
יהושוע, שופטים, שמואל, מלכים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, מיכה, נחום, חבקוק, צפניה, חגיי, זכריה, מלאכי
כתובים:
דברי הימים, תהילים, איוב, משלי, רות, שיר השירים, קוהלת, איכה, אסתר, דניאל, עזרא / נחמיה

אינדקס נשים בתנ"ך לפי א-ב:

ספר צילומים נשים בתנך

לא נותר לי אלא להביע את הערכתי העמוקה לדיקלה על מעשה האמנות, על הצטרפותה רבת היופי למצעד הרב דורי של פרשני המקרא ודרשניו, על צילומיה עזי המבע, המפיחים בסיפורים העתיקים רוח חיים, רוח חדשה. "