אינדקס נשים בתנך לפי ספרי התנ"ך

אינדקס נשות התנ״ך, הוא תוצר מאוחר וערך מוסף של פרוייקט הצילום שלי, מאחר ועבור כל דמות שצילמתי היה עלי לאסוף את כל כתבי חז״ל שיכולתי למצוא שנכתבו על הדמות וכמובן לקרוא לא מעט מאמרים אקדמיים, מצאתי לנכון לרכז את כל החומר שאספתי במקום אחד, כך נולד הרעיון לבנות את האינדקס ולרכז עבור כל דמות את כל המידע.
האינדקס מחולק לפי א-ב׳ ולפי ספרי התנך לנוחיותכם.
עבור כל דמות, מעבר לצילום, תמצאו גם ביוגרפיות המבוססות על פשט הסיפור, והרחבות מתוך המחקר האקדמי עם מראי מקום, מתוך ארון הספרים היהודי (זהר, תלמוד, משנה ואגדה…) וכמובן הפרשנות הקלאסית (רש״י, רמב״ם, רמב״ן, אברבנאל, רד״ק, מלבי״ם, רש״ר ועוד רבים אחרים) אסופות אלה מרוכזים עבור כל דמות תחת הפרק ׳אצל חז״ל / מפרשים׳.

תורה:
בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים.

נביאים:
יהושוע, שופטים, שמואל, מלכים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, הושע, יואל, עמוס, עובדיה, יונה, מיכה, נחום, חבקוק, צפניה, חגיי, זכריה, מלאכי.

כתובים:
דברי הימים, תהילים, איוב, משלי, רות, שיר השירים, קוהלת, איכה, אסתר, דניאל, עזרא / נחמיה.

ספר צילומים נשים בתנך

לאור היא משוררת המצלמה הקוראת באופן פיוטי רגיש מאין כמותו את נשמת הנשים המיתיות-ארכיטיפיות של התנ״ך. חלקן בולטות, כמו רבקה, מרים, פלגש בגבעה, אביגיל, מלכת שבא, איזבל, רחל ולאה, שפרה ופועה, רות ונעמי, בנות לוט, בת פרעה, בת יפתח ובת שבע, וחלקן פחות, כמו שרח בת אשר, אשת איוב ובנותיו ואפילו אהלה ואהליבה מנבואת יחזקאל.

נשים בספר בראשית

נשים בספר שמות

נשים בספר ויקרא

נשים בספר במדבר

נשים בספר דברים

נשים בספר יהושע

נשים בספר שופטים

נשים בספר שמואל

נשים בספר מלכים

נשים בספר ישעיהו

נשים בספר ירמיהו

נשים בספר יחזקאל

נשים בספר הושע

נשים בספר יואל

נשים בספר עמוס

נשים בספר עובדיה

נשים בספר יונה

נשים בספר מיכה

נשים בספר נחום

נשים בספר חבקוק

נשים בספר צפניה

נשים בספר חגיי

נשים בספר זכריה

נשים בספר מלאכי

נשים בספר דברי הימים

נשים בספר תהילים

נשים בספר איוב

נשים בספר משלי

נשים בספר רות

נשים בספר שיר השירים

נשים בספר קוהלת

נשים בספר איכה

נשים בספר אסתר

נשים בספר דניאל

נשים בספר עזרא / נחמיה