אביגיל, אחות דוד

״ וְאִישַׁ֛י הוֹלִ֥יד אֶת־בְּכֹר֖וֹ אֶת־אֱלִיאָ֑ב וַאֲבִֽינָדָב֙ הַשֵּׁנִ֔י וְשִׁמְעָ֖א הַשְּׁלִשִֽׁי׃… דָּוִ֖יד הַשְּׁבִעִֽי׃ וְאַחְיֹתֵיהֶ֖ם צְרוּיָ֣ה וַאֲבִיגָ֑יִל״ דברי הימים א ב 13-16

בת נצבת וישי

אחות אליאב, אבינדב, שמעא, נתנאל, רדאי, אוצם, דוד, ואביגיל
אם יואב, אבישי, עשהאל
בניה של צרויה קרויים תמיד על שמה (סה״כ 24 פעמים במקרא), ולא על שם אביהם.

בניה ניצבים תמיד לצד דוד בשדה הקרב, בראשם יואב שר צבאו, אחיו גיבורי דוד, גם הם הנהיגו את צבאו, הם מתוארים כגיבורי חיל ונכונים להגן על דוד בגופם ונטלו חלק בלתי נפרד באירועים משמעותיים בחיי דוד.
דוד מזכיר את בני צרויה בשם אמם – ׳בני אחותי׳, ׳יואב בן צרויה׳, ׳אבישי בן צרויה׳ ולא מזכיר את אביהם.
היא ואחותה אביגיל מוזכרות כבתן של נחש – נחש הוא ישי.

לפי הספר “שם ונשמה”, הרב משה בצרי שי’, מבואר כי בני צרויה נקראים על שמה ולא על שם אביהם משום חשיבותה, שהיתה אחות דוד, ולכן ביקשו להדגיש שהם ממשיכים את שורש ישי אבי דוד בעולם.

משמעות השם צרויה

׳צרי׳ שמש לתרופה ולקטורת. (אנציקלופדיה מקראית, ו׳, עמ׳ 767)

אצל חז״ל מפרשים

בבא בתרא י״ז א:ו׳
דִּמְפָרַשׁ בֵּיהּ [קְרָא], דִּכְתִיב: ״וְאֶת עֲמָשָׂא שָׂם אַבְשָׁלֹם תַּחַת יוֹאָב עַל הַצָּבָא, וַעֲמָשָׂא בֶן אִישׁ וּשְׁמוֹ יִתְרָא הַיִּשְׂרְאֵלִי, אֲשֶׁר בָּא אֶל אֲבִיגַיִל בַּת נָחָשׁ אֲחוֹת צְרוּיָה…וַהֲלֹא בַּת יִשַׁי הִיא, דִּכְתִיב: ״וְאַחְיֹתֵיהֶם צְרוּיָה וַאֲבִיגַיִל״! אֶלָּא בַּת מִי שֶׁמֵּת בְּעֶטְיוֹ שֶׁל נָחָשׁ.

תלמוד, מהדורת וויליאמס
שבת נ״ה ב:ד

וְכוּלְּהוּ גְּמָרָא, לְבַר מִיִּשַׁי אֲבִי דָוִד דִּמְפָרֵשׁ בָּהּ קְרָא, דִּכְתִיב: ״וְאֶת עֲמָשָׂא שָׂם אַבְשָׁלוֹם תַּחַת יוֹאָב (שַׂר) [עַל] הַצָּבָא וַעֲמָשָׂא בֶן אִישׁ וּשְׁמוֹ יִתְרָא הַיִּשְׂרְאֵלִי אֲשֶׁר בָּא אֶל אֲבִיגַיִל בַּת נָחָשׁ אֲחוֹת צְרוּיָה אֵם יוֹאָב״. וְכִי בַּת נָחָשׁ הֲוַאי? וַהֲלֹא בַּת יִשַׁי הֲוַאי, דִּכְתִיב: ״וְאַחְיוֹתֵיהֶן צְרוּיָה וַאֲבִיגַיִל״. אֶלָּא: בַּת מִי שֶׁמֵּת בְּעֶטְיוֹ שֶׁל נָחָשׁ.

מלבי”ם על דברי הימים א ב׳:ט״ו
דויד השביעי. וזה סותר למה שבשמואל (א’ טז, י; יז, יב) חושב לישי שמונה בנים ודוד הוא הקטן. ודעת חז”ל במדרש שהשמיני הוא אליהו הנזכר בין הנגידים שהקים דוד על יהודה, אליהו אחי דוד (לקמן כז, יח), והוא היה קטן מדוד, וקרא לדוד קטן על שהיה מקטין א”ע, וכן פרש”י. וראב”ע ורד”ק פירשו שאליהו היה אח מן האב ולא מן האם, ולכן לא חשבו פה מפני שאומר ואחיותיהם צרויה ואביגיל, והם היו אחיות מן האם ולא מן האב, וא”כ לא היו אחיות לאליהו לא מן האב ולא מן האם, וכדבריהם נראה ממ”ש (ש”ב יז, כה) ועמשא בן איש ושמו יתרא הישראלי אשר בא אל אביגיל בת נחש אחות צרויה אם יואב, מבואר (לפי הפשט, והדרש ידוע) שאביגיל היתה בת נחש לא בת ישי, וא”כ היתה אחותם רק מן האם, לכן אמר אחות צרויה ולא אמר אחות דוד, מפני שאחות צרויה היתה מן האב ומן האם שגם צרויה היתה בת נחש, ואמם נשאת לישי באלמנותה:

מצודת דוד על שמואל ב י״ז:כ״ה
נחש. אמרו רבותינו ז״ל (שבת נה ב): הוא ישי, ונקרא נחש, על שמת בעטיו של נחש ומבלי עון (ויתכן לומר, שנולדה מאשת ישי מבעלה הראשון, ושמו נחש, ולזה אמר אחות צרויה, ולא אמר אחות דוד, כי צרויה היתה אחותה גם מן האב, וכאשר אמרנו בשמואל א טז י):

מאמרי הרמ”ע מפאנו

יואב ואבישי ועשהאל בני צרויה הם בני קרח – אסיר ואלקנה ואביאסף. צרויה בגימטריא קרח עם המילה (רוצה לומר עם האותיות קרח גימטריא שי”א, כמנין צרויה) ולא הוזכר אביהם כי עלו מן האדמה כאילו נולדו פעם אחרת בלי אישה ובני אדמה היו. וצרויה – מן המיצר קראתי י-ה, לכן נהרגו שלושתן, לתיקונם, כי גם הם היו בעצה עם אביהם”.