ציפורה

״וַתִּקַּח צִפֹּרָה צֹר, וַתִּכְרֹת אֶת-עָרְלַת בְּנָהּ, וַתַּגַּע, לְרַגְלָיו; וַתֹּאמֶר, כִּי חֲתַן-דָּמִים אַתָּה לִי. ״ שמות ד כה

בת יתרו כהן מדין

אשת משה
אם גרשום ואליעזר

הסיפור כפשוטו

משה בורח ממצרים למדיין אחרי שהרג מצרי, בדרכו למדין הוא פוגש את שבע בנות כהן מדין, יתרו, ומצילן מידי רועים שבאו לגרשן. אחת משבע הבנות היא ציפורה.
הבנות חוזרות לבית אביהן ומספרות לו על האיש המצרי שהצילן מיד הרועים, ויתרו הוא רעואל מבקש להזמין את האיש המצרי לביתו, ויתן לו את ציפורה ביתו לאישה והיא יולדת לו את גרשום. (שמות ב’)
לימים, משה רעה את צאן יתרו, והוא מגלה את אלוהי ישראל בסנה, אשר שולח את משה להושיע את עמו, לאחר דיאלוג של סירוב שכנוע ופקודה, משה מקבל את השליחות ויוצא שוב למצרים עם אשתו, ובדרך, במלון ” וַיִּפְגְּשֵׁהוּ יְהוָה, וַיְבַקֵּשׁ הֲמִיתוֹ.” (שמות ד 24), צפורה מיד מבינה את משמעות האירוע “וַתִּקַּח צִפֹּרָה צֹר, וַתִּכְרֹת אֶת-עָרְלַת בְּנָהּ, וַתַּגַּע, לְרַגְלָיו; וַתֹּאמֶר, כִּי חֲתַן-דָּמִים אַתָּה לִי.  כו וַיִּרֶף, מִמֶּנּוּ; אָז, אָמְרָה, חֲתַן דָּמִים, לַמּוּלֹת. ” (שם, 25-26).
משה מוציא את בנ”י ממצרים יחד עם אהרון ומרים, יתרו שומע את כל המעשים והמופתים שעשה אלוהים דרך משה במצרים, ובא אל משה יחד עם צפורה אשתו ושני בניו, אל המדבר – הר האלוהים שם הם חנו (שמות יח). מכאן למדים כי משה שילח את צפורה לתקופת מה.
הפעם הבאה שמוזכרת ציפורה, בספר במדבר יב,  “וַתְּדַבֵּר מִרְיָם וְאַהֲרֹן בְּמֹשֶׁה עַל-אֹדוֹת הָאִשָּׁה הַכֻּשִׁית אֲשֶׁר לָקָח  כִּי-אִשָּׁה כֻשִׁית לָקָח” (1), על כך נענשת מרים בצרעת לבנה, מורחקת מהמחנה, משה מתפלל לרפואתה וכל העם מחכים להחלמתה.
**

לפי שמות ד 24-25 צפורה הצטרפה למשה לשליחותו אל מצרים יחד עם בניהם, לפי שמות יח’ 2-5, יתרו בא אל משה יחד עם צפורה ובניו, כלומר משפחתו של משה נשארו במדין, מה גם שבפסוק נכתב “אַחַר שִׁלּוּחֶיהָ” (2), יש המפרשים שמשה נפרד מציפורה, ומכאן יש המפשרים בין המסורות כאילו לא נפרד ממנה לעולם או שבזמן שיצא לשליחותו המסוכנת השאיר את משפחתו בבית חתנו, מכל מקום, מאחר והיא מכונה אשת משה ויתרו מכונה חתנו, נלמד כי לא מסתתרת כאן מסורת של גירושים בין משה לצפורה.

במדרשי חז”ל מרחיבים את היריעה אודות ציפורה:  מעצם מהותה היא טיהרה את בית אביה בדומה לציפור המובאת כקורבן ומכאן גם שמה (שמות רבה, א, לט), היא נחשבת לחסידה במעשיה (ילקוט שמעוני, יהושע א), משה וציפורה חיו בפרישות משום דרגת הנבואה הגבוה של משה, לפי רש”י, בדרכו של משה למצרים עם ציפורה בניו, פגש את אהרון וזה מבקר אותו על החלטה זו, ומשה מחליט להחזיר אותם לבית יתרו.
המקרה שאירע בדרכם למצרים, אלוהים בא להרוג את משה, ציפורה מיד מבינה מדוע, מלה את בנם ואת הדם מניחה לרגלי משה וכך מצילה אותו.

לפי אחד המדרשים צפורה ובתיה בת פרעה היו תאומות שנאספו ואומצו, האחת על ידי ופרעה והשניה ע”י יתרו וגודלו כאילו היו בנותיהן, ואיך הן קשורות להבל?
הבל נרצח ע”י קין משום שנולדו עמו שתי התאומות (יתרות) צפורה ובתיה (ילקוט ראובני). דבורה היא גלגול של צפורה, משום שזו לא זכתה לומר שירה על הים, בא גלגולה בדבורה וזכתה לומר שירה (שם וגם אצל רמ”ע מפאנו, ראו אצל חז”ל / מפרשים בהמשך).

האם האישה הכושית עליה מלינים מרים ואהרון היא ציפורה? לפי חז”ל וכל המפרשים האישה הכושית היא ציפורה ובכך נזעקים להגנת משה.

יוסף בן מתיתיהו, מספר שבזמן מצור על עיר המלוכה של כוש, ראתה את משה תרביס, הנסיכה הכושית והתאהבה בו, היא כרתה איתו ברית נישואין כתנאי להסגרת העיר בידיו, משה עמד בהסכם ולקח אותה איתו חזרה למצרים. גם בתרגום יונתן נמצאת גרסה זו.

גם לפי הרשב”מ האישה הכושית אינה ציפורה, אלא מלכה מארץ כוש (כפי שסיפר כבר יוסף בן מתתיהו): ”כי אשה כושית לקח – כדכת’ בדברי הימים דמשה רבנו שמלך בארץ כוש ארבעים שנה ולקח מלכה אחת ולא שכב עמה כמו שכתוב שם, והם לא ידעו כשדיברו בו שלא נזקק לה. זהו עיקר פשוטו. שאם בשביל צפורה דיברו, מה צורך לפרש כי אשה כושית לקח? וכי [עד] עתה לא ידענו כי ציפורה מדיינית היא? ועוד תשובה כי לא הייתה כושית כי כוש מבני חם הוא, ומדיין מבני קטורה אשר ילדה לאברהם“.

הסיפור הקדום ביותר שיש בידינו אודות הקשר בין משה ובין כוש, מופיע במסורת חוץ מקראית, ארתפנוס, בחיבורו ‘על היהודים’, היה היסטוריון יהודי (המאה ה-3 לפנה”ס), מספר שחנפרע (אביו המאמץ של משה) קינא למשה על גדולתו, ושלח את צבא ממלכת כוש להרוג את משה, משה נצח אותם וזכה באהדתם, בנה להם עיר ולימד אותם את נוהג ברית המילה.

זקוביץ ושנאן בספרם, לא כך כתוב בתנ”ך, טוענים שגרסאות אלה, של יוספוס, תרגום יונתן וארתפנוס משקפים מסורת קדומה שהיתה מוכרת לישראל הקדום, מסורת זו, עובדה כך שתתאים למגמת המספר המקראי ולימים נשתכחה.

אפשרות נוספת שמוצעת במחקר, מתבססת על כך שבין השנים 1200-1600 לפנה”ס שליחים וסוחרים כשים הגיעו למצרים, וידועים נישואין בין מלכי מצרים לבנות המלכים הכשים, מכאן האפשרות שמשה נשא אישה כשית ולא כושית.

משמעות השם

נקבת הציפור
וְלָמָּה נִקְרָא שְׁמָהּ צִפֹּרָה, שֶׁטִּהֲרָה הַבַּיִת כְּצִפּוֹר. (שמות רבה א לט)

מקום קבורתה של צפורה

בכתובים אין אזכור למקום קבורתה של צפורה.

בספר ‘תוצאות ארץ ישראל’ של תלמיד הרמב”ן נכתב כי צפורה קבורה לצד יוכבד ומרים בטבריה.

ב’ספר התמונה’ נכתב שצפורה נקברה לצד משה במערת המכפלה.
מסורת של אנשי כפר מנדה, שבכפרם מצוי קברה של צפורה בת יתרו, לטענתם, ציפורי קרויה על שם ציפורה, לשם הביא אותה משה לחיות ב’ספוריה’.

אצל חז״ל / מפרשים

תלמוד בבלי
כיוצא בדבר אתה אומר על אודות האשה הכושית אשר לקח, וכי כושית שמה והלא ציפורה שמה, אלא מה כושית משונה בעורה אף ציפורה משונה במעשיה. (מועד קטן טז ב)

דרש רבי יהודה בר ביזנא בשעה שנתרשל משה רבינו מן המילה באו אף וחימה ובלעוהו ולא שיירו ממנו אלא רגליו, מיד ותקח צפורה צור ותכרות את ערלת בנה, מיד וירף ממנו. (נדרים לב א)

אוצר המדרשים עמ קמו

מיד כעס עלי (על משה) יתרו ותפשני והכניסני לבור שהיה בתוך ביתו, אמרה צפורה בלבה היאך אני יכולה להציל את הצדיק ממיתה משונה? אמרה לאביה אבא רצונך שתשמע לי, אתה אדם שאין לך אשה ויש לך שבע בנות, אם רצונך תעמודנה שש אחיותי בבית ואני אלך עם הצאן, ואם לאו תלכנה שש אחיותי עם הצאן ואני אתקן את הבית, אמר לה אביה יפה את אומרת תלכנה אחיותיך עם הצאן ואת שבי בבית ושמור את ביתי וכל מה שיש לי. ובכל יום היתה צפורה מפרנסת אותי מכל מעדני אביה יתרו, עד שהשלימו שבע שנים בבור. לאחר שבע שנים אמרה צפורה לאביה זוכרת אני אבי פעם אחת שלקחת איש אחד שהביא לך את המקל והשלכתו לבור ועשית עון גדול בדבר, אם רצונך פתח את הבור וראה, אם הוא מת הוציאהו משם והשלך נבלתו בחוץ כדי שלא יהא גופו מוסרח בביתך, ואם הוא חי תדע שהוא צדיק גמור, אמר לה בתי יפה את אומרת, כלום את זוכרת מה שמו? אמרה לו זוכרת אני ששמו משה בן עמרם, מיד הלך יתרו ופתח את הבור וקרא משה משה! עניתי ואמרתי לו הנני, והוציאני משם, ”

ילקוט שמעוני, שמות קס״ח

ויהי מקץ עשר שנים אמרה צפורה לאביה: נשלח ונראה אם מת הוא או חי, ואביה לא ידע כי היא כלכלתו, ויען רעואל: הנהיה כדבר הזה להיעצר גבר עשר שנים, ולא יאכל, ויחיה? ותען צפורה לאמור: הלא שמעת כי א-להי העברים גדול ונורא הוא, ומפליא להם בכל עת, וישלח אל הבור, ויוציאוהו, ויגלחוהו, ויאכל לחם

ילקוט שמעוני, יהושע א
יש נשים חסידות גיורות: הגר, אסנת, צפורה, שפרה, פועה, בת פרעה, רחב, רות, ויעל אשת חבר הקיני

אוצר המדרשים קמז

באותה שעה בא שטן בדמות נחש ופגע בי ובלעני מראשי ועד המילה, ומעולם לא היה יכול ליגע בברית מילה, הרהרה צפורה בלבה ואמרה יודעת אני שאין דבר זה אלא בשביל העוון שלא מלנו אליעזר בננו, מיד לקחה צפורה צור ותכרות את ערלת בנה ונטלה מן הדם וזרקה על רגלי, באותה שעה יצאה בת קול ואמרה לנחש הקיא אותו וכן עשה, וזה שאמר הכתוב וירף ממנו אז אמרה חתן דמים למולות, הרי הצילתני אשתי משתי מיתות.

ילקוט שמעוני שמות רמז קסח

ותען צפורה את אביה לאמר: הלא שמעת כי אלהי העברים גדול ונורא הוא, ומפליא להם בכל עת. הוא הציל אברהם מאור כשדים, ואת יצחק מן החרב, ואת יעקב מן המלאך בהאבקו עמו. וגם עם זה רבות עשה, ויצלהו מיאור מצרים ומחרב פרעה, גם מזה יכול למלטה…ותלך צפורה בדרכי בית ישראל, לא חסרה דבר מצדקת שרה ורבקה רחל ולאה גבעות עולם.”

….

ויהי כשמוע רעואל את דבריו אמר בלבו אתנה זה בית הכלא וארצה בו לבני כוש כי נוסס הוא, ויקחהו אל בית הסהר ויהי כלוא שם עשר שנים. ויהי בהיותו עצור שמה ותחמול עליו צפורה בת רעואל ותכלכלהו לחם ומים, ויהי מקץ עשר שנים ותאמר אל אביה לאמר, האיש העברי אשר כלאתו זה עשר שנים בבית הסהר ואין דורש ואין מבקש אליו, ועתה אם טוב בעיניך אבי נשלח ונראה אם מת ואם חי הוא, ואביה לא ידע כי כלכלתהו, ויען ויאמר רעואל הנהיה כדבר הזה להעצר גבר בבית הכלא עשר שנים ולא יאכל ויחיה. ותען צפורה את אביה לאמר, הלא שמעת אבי כי אלקי העברים גדול ונורא הוא ומפליא להם בכל עת, הוא הציל אברהם מאור כשדים, ואת יצחק מן החרב, ואת יעקב מן המלאך בהאבקו עמו, וגם עם זה רבות עשה ויצילהו מיאור מצרים וחרב פרעה גם מזה יכול למלטהו. וייטב הדבר בעיני רעואל ויעש כן כדבר בתו, וישלח אל הבור לראות מה נעשה בו, ויראו והנה האיש חי ועומד על רגליו ומתחנן אל אלקי אבותיו. ויוציאוהו מן הבור ויגלחוהו וישנו את בגדי כלאו ויאכל לחם וירד האיש אל גנת רעואל אשר אחרי הבית, ויתפלל אל אלקיו אשר עשה אתו נפלאות רבות. ויהי בהתפללו ויבט בצדו והנה מטה ספיר מוצב ארצה והוא נטוע בתוך הגנה, ויקרב אל המטה והנה חקוק בו שם ה’ אלקים צב-אות כתוב ומפורש על המטה, ויקרא בו ויתלשהו כהתלש עץ יער מסבכו ויהי למטה בכפו… ויגיע המטה אל יד רעואל המדיני, ובעת צאתו ממצרים לקחו בידו ויטעהו בתוך גנתו, ויבחנו כל גבורי קיני לתלשו בבקשם לקחת צפורה בתו ולא יכלו, וישאר בתוך הגן עד בא אשר לו המשפט ויקחהו, ויהי כראות רעואל את המטה בידו ויתמה על ככה ויתן רעואל צפורה בתו למשה. (שמות פרק ב, קסח)

ויקח יתרו חותן משה את צפורה וגו’, רבי יהושע אומר מאחר שפטרה הימנו בגט, נאמר כאן שלוח ונאמר להלן שלוח, מה שלוח האמור להלן גט, אף שלוח האמור כאן גט, ר”א המודעי אומר מאחר שנפטרה הימנו במאמר. (שמות פרק יח, רסח)

…כיון שנתמנו הזקנים הדליקו להן כל ישראל נרות ושמחו להם, מרים רואה את הנרות דולקות אמרה לצפורה מה עסק של נרות הללו דולקין, אמרה הענין, אמרה מרים אשריהן נשים של אלו מה הן רואות היאך עלו בעליהן לשררה, אמרה לה צפורה אוי להן שמעכשיו אינם נזקקין להן לתשמיש אלא הן נעקרות מעכשיו, א”ל מנין את יודעת, אמרה לה מאחיך שמשעה שנתקדש לדבור אינו מכיר למטתו, כיון ששמעה מרים כך הלכה לה אצל אהרן ואמרה לו את הדבר, התחילו יושבין ונושאים ונותנים בדבר… (במדבר פרק יב, תשלח)

ספרי
ותדבר מרים ואהרן במשה, מניין היתה מרים יודעת שפירש שמה מפריה ורביה, אלא שראתה צפורה שאינה מתקשטת בתכשיטי נשים, אמרה לה מה לך שאין את מתקשטת בתכשיטי נשים, אמרה לה אין אחיך מקפיד בדבר… (בהעלותך צט)

שמות רבה א, לט.
ותלד בן, לא נאמר בה ותהר, זה כמו שאמרנו בבלהה (בזלפה), שלא נאמר בה ותהר לפי שהיתה בחורה ולא היתה נראית מעוברת, וכסבורין היא שכניה שלא נתעברה, ועד שילדה לא הוכר עוברה, לכך נאמר ותלד. (שמות ב כב)

ותקח צפורה צר, שהיתה זריזה כצפור, ותכרות את ערלת, מיכן שהמילה כשרה בנשים. (שם ד כה)

מִיָּד רָצְתָה צִפֹּרָה אַחֲרָיו כְּצִפּוֹר וְהֵבִיאָה אוֹתוֹ, וְלָמָּה נִקְרָא שְׁמָהּ צִפֹּרָה, שֶׁטִּהֲרָה הַבַּיִת כְּצִפּוֹר.

מדרש רבה סדר שמות פרשה ד
וַיְהִי בַדֶּרֶךְ בַּמָּלוֹן, חֲבִיבָה מִילָה שֶׁלֹא נִתְלָה משֶׁה עָלֶיהָ אֲפִלּוּ שָׁעָה אַחַת, לְפִיכָךְ כְּשֶׁהָיָה בַּדֶּרֶךְ וְנִתְעַסֵּק בַּמָּלוֹן וְנִתְעַצֵּל לָמוּל לֶאֱלִיעֶזֶר בְּנוֹ, מִיָּד וַיִּפְגְּשֵׁהוּ ה’ וַיְבַקֵּשׁ הֲמִיתוֹ. אַתְּ מוֹצֵא מַלְאָךְ שֶׁל רַחֲמִים הָיָה וְאַף עַל פִּי כֵן וַיְבַקֵּשׁ הֲמִיתוֹ. וַתִּקַּח צִפֹּרָה צֹר, וְכִי מִנַּיִן יָדְעָה צִפּוֹרָה שֶׁעַל עִסְקֵי מִילָה נִסְתַּכֵּן משֶׁה, אֶלָּא בָּא הַמַּלְאָךְ וּבָלַע לְמשֶׁה מֵרֹאשׁוֹ וְעַד הַמִּילָה. כֵּיוָן שֶׁרָאֲתָה צִפּוֹרָה שֶׁלֹא בָּלַע אוֹתוֹ אֶלָּא עַד הַמִּילָה הִכִּירָה שֶׁעַל עִסְקֵי הַמִּילָה הוּא נִיזֹּק, וְיָדְעָה כַּמָּה גָדוֹל כֹּחַ הַמִּילָה שֶׁלֹא הָיָה יָכוֹל לְבָלְעוֹ יוֹתֵר מִכָּאן, מִיָּד וַתִּכְרֹת אֶת עָרְלַת בְּנָהּ וַתַּגַּע לְרַגְלָיו, וַתֹּאמֶר כִּי חֲתַן דָּמִים אַתָּה לִי, אָמְרָה חֲתָנִי תִּהְיֶה אַתָּה נָתוּן לִי בִּזְכוּת דָּמִים הַלָּלוּ שֶׁל מִילָה, שֶׁהֲרֵי קִיַּמְתִּי הַמִּצְוָה, מִיָּד וַיִּרֶף הַמַּלְאָךְ מִמֶּנּוּ. אָז אָמְרָה חֲתַן דָּמִים לַמּוּלֹת, אָמְרָה כַּמָּה גָּדוֹל כֹּחַ הַמִּילָה שֶׁחֲתָנִי הָיָה חַיָּב מִיתָה שֶׁנִּתְעַצֵּל בְּמִצְוַת הַמִּילָה לַעֲשׂוֹתָהּ, וְלוּלֵי הִיא לֹא נִצָּל.

מדרש הגדול
על אודות האשה הכושית, וכי כושית היית והלא מדינית היית, אלא מה כושי ניכר במראיו מכל הבריות, כך היתה צפורה ניכרת במראיה ובמעשיה מכל הנשים… ר’ יוסי אומר יש לך אשה שהיא נאה בילדותה ואינה נאה בזקנותה, ומנין אתה אומר שהיתה צפורה נאה בילדותה ונאה בזקנותה, אמר על אודות האשה הכושית אשר לקח. ר’ יהודה אומר יש לך ענייה בת עניים שהיא נזקקת למלכות ואינה יודעת לנהוג כמנהג המלכות, ומנין אתה אומר שהיתה צפורה כושית בעניות וכושית במלכות, אמר על אודות האשה הכושית אשר לקח, ומנין אתה אומר בשביל כך לקחה משה, תלמוד לומר כי אשה כושית לקח. (במדבר יב א)

מדרש תנחומא הקדום
ויאמר אל בנותיו ואיו, מיד רצתה צפורה כצפור והביאתהו. דבר אחר למה נקראת צפורה, שטיהרה כל בית אביה כדם הצפור. (שמות יא)

מדרש אשת חיל
גמלתהו טוב ולא רע, זו רבקה שעל ידה באו הברכות ליעקב. דבר אחר זו צפורה, ולמה נקרא שמה צפורה, מלמד שצפתה וראתה והולידה שני בנים למשה גרשם ואליעזר, אליעזר מלמד שעזרו הקב”ה מפרעה עד שדבק בצפורה, וגרשם מלמד שגרשה אותו צפורה ממצרים. (מדרש אשת חיל)

ילקוט ראובני

הבל נולדו עמו שני תאומים, ועל זה הרגו קין, שהיה לו משפט פי שנים שהוא בכור, וב’ תאומים הם צפורה ובתיה בת פרעה. (בראשית)

כמו שבמלכות של תבונה נעשה פרצוף לאה, כן מן מלכות חכמה נעשה פרצוף צפורה, והיא בת יתרו, יתר הוא מספר כ”ח אתוון מילוי של ע”ב, וזה בגדלו, אמנם בקטנותה כמו שהמלכות בינה בגדלו יצאת לאה, כן בקטנות יצאת תמנ”ע, וכמו שהמלכות חכ”מה בגדלו יצאה צפורה, כן בקטנות יצאה כושית… והכוונה מכל אלו הצדיקים דחו את דינים שבהם יש שכ”ה דינים, ועם הכולל בגימטריא כו”ש… (וישב)

ויתן צפורה בתו למשה וגו’, צפור טהורה ממש ראויה לקרבן, נאה במעשיה שלא שמעה לקין וקשרה פתחה, כטעם כי אשה כושית לקח וגו’, ואפשר מעשה ניסים נעשים לה כאסתר שנתחלפה בשדית, ואולי היא זאת ריבה אשת שמחוזאי ועזאל נתנו עיניהם בה, א”ל איני שומעת לכם עד שתלמדוני שם המפורש, ולמדו לה, והזכירתה ועלתה לרקיע בלא חטא וצוה הקב”ה לקבעה בין ז’ כוכבים וקבעוה בכימה, ויתרו עצמו הוא גלגול קין החזירה למשה הוא הבל. (שמות)

דבורה היא גלגול של צפורה אשת משה, ומשה בת”ת מלגאו וצפורה אשתו אשר חבר כחבר גם כן בת”ת, ולפי שלא זכתה צפורה לומר שירה על הים, כי אחר קריעת ים סוף בא יתרו עמה אצל משה, על כן דבורה שהיא גלגול צפורה אמרה שירה במקומה, ומהכי דבורה היא צפורה. (שם)

ותכסהו בשמיכה, וחזרנו על כל המקרא ולא מצינו עוד מלת שמיכה, אלא רזא דמלה נאמן רוח מכסה דבר, שמי”כה גימטריא צפור”ה, שניתנה למשה גם כן בגימטריא הכי, והוא סוד אל הבל ואל מנחתו שע”ה גימטריא גם כן הכי, והמבין סוד זה יוכל גם כן להבין למה נקרא יתרו חבר הקני נפרד מקין, לכן אמר למה עזבתן את האיש, הצדיק עליו דין שמים שחטא בזה בגלגול קדמאה שהרג הבל עבור התאומה יתירה שהיתה עמה ועבר על דין אשת איש, מזה הטעם השליכו הרועים בתו למים, כי הרועים סברו צפורה היה ראוי להיות בחלקו של קין, ולכן השליכוה למים כדין אשת איש בחנק וכו’, בעל אבידה הציל אבידתו, ויקם משה ויושיען, וכתיב התם בשדה מצאה ואין מושיע לה, ובקין אתמר ויהי בהיותם בשדה, לכן אמר קראן לו ויאכל לחם ליתן אבידתו מה שלקח ממנו תחילה, ויתן לו צפורה בתו למשה, בתו דייקא שנתהפכה עתה להיות בתו. (שם)

צפורה היא צפור טהורה ראוייה לקרבן, נאה במעשיה שלא שמעה לקין וקשרה פתחה, מטעם כי אשה כושית לקח, שהיתה משחרת ומנוולת עצמה לגבי שבאי, והיא אותה ריבה אשר שמחזאי ועזאל נתנו עיניהם בה ולמדה שם המפורש. (בהעלותך)

ספרי במדבר צ”ט
ותדבר מרים ואהרן במשה. מנין היתה מרים יודעת שפירש משה מפריה ורביה? אלא שראתה צפורה שאינה מתקשטת בתכשיטי נשים. אחרה לה: מה לך שאין את מתקשטת בתכשיטי נשים? אמרה לה: אין אחיך מקפיד בדבר. לכך ידעה מרים, ואמרה לאחיה, ושניהם דברו בו. והרי דברים ק”ו: ומה מרים, שלא נתכוונה לדבר באחיה לגנאי אלא לשבח, ולא למעט מפריה ורביה אלא לרבות, בינה לבין עצמה – כך נענשה; המתכוון לדבר בחבירו לגנאי ולא לשבח, ולמעט מפריה ורביה ולא לרבות, בינו לבין אחרים ולא בינו לבין עצמו – על אחת כמה וכמה.

שוחר טוב
כיוצא בו אתה אומר על אודות האשה הכושית, וכי כושית היתה, אלא כושית במעשיה כושית בשמה, יש אשה כשרה ואינה נאה, ויש נאה ואינה כשרה, אבל צפורה נאה וכשרה. יש נאה בפני אחרים ואינה נאה בפני בעלה, או נאה בפני בעלה ואינה נאה בפני אחרים, אבל צפורה נאה בפני בעלה ונאה בפני הכל. (מזמור ז)

רש”י
על שמות ד כד
ויבקש המיתו – למשה לפי שלא מל את אליעזר ועל שנתרשל נענש עונש מיתה. (…) ומפני מה נענש מיתה לפי שנתעסק במלון תחילה (במסכת נדרים דף ל”א). והיה המלאך נעשה כמין נחש ובולעו מראשו ועד ירכיו וחוזר ובולעו מרגליו ועד אותו מקום הבינה צפורה שבשביל המילה הוא.”]

יח ב
כאשר  אמר לו הקב”ה במדיין לך שוב מצרימה ויקח

משה את  אשתו ואת בניו וגו’ ויצא אהרון לקראתו ויפגשו בהר האלהים,  אמר לו מי הם הללו?  אמר לו זו היא אשתי שנשאתי במדין ואלו בני, אמר לו והיכן אתה מוליכן? אמר לו למצרים אמר  לו על הראשונים אנו מצטערים, ואתה בא להוסיף עליהם;  אמר לה לכי לבית אביך, נטלה שני בניה והלכה לה”

על במדבר יב
ותדבר מרים ואהרן. הִיא פָתְחָה בְדִּבּוּר תְּחִלָּה, לְפִיכָךְ הִקְדִּימָהּ הַכָּתוּב, וּמִנַּיִן הָיְתָה יוֹדַעַת מִרְיָם שֶׁפֵּרֵשׁ מֹשֶׁה מִן הָאִשָּׁה? רַבִּי נָתָן אוֹמֵר מִרְיָם הָיְתָה בְצַד צִפּוֹרָה בְּשָׁעָה שֶׁנֶּאֱמַר לְמֹשֶׁה אֶלְדָּד וּמֵידָד מִתְנַבְּאִים בַּמַּחֲנֶה, כֵּיוָן שֶׁשָּׁמְעָה צִפּוֹרָה, אָמְרָה אוֹי לְנְשׁוֹתֵיהֶן שֶׁל אֵלּוּ אִם הֵם נִזְקָקִים לִנְבוּאָה, שֶׁיִּהְיוּ פוֹרְשִׁין מִנְּשׁוֹתֵיהֶן כְּדֶרֶךְ שֶׁפֵּרֵשׁ בַּעְלִי מִמֶּנִּי, וּמִשָּׁם יָדְעָה מִרְיָם וְהִגִּידָה לְאַהֲרֹן; וּמַה מִּרְיָם שֶׁלֹּא נִתְכַּוְּנָה לִגְנוּתוֹ כָּךְ נֶעֶנְשָׁה, קַל וָחֹמֶר לִמְסַפֵּר בִּגְנוּתוֹ שֶׁל חֲבֵרוֹ (ספרי):

האשה הכושית – מגיד שהכל מודים ביפיה כשם שהכל מודים בשחרותו של כושי. כושית בגימטריא יפת מראה. על אודות – על אודות גירושיה. כי אשה כושית לקח – מה תלמוד לומר, אלא יש לך אשה נאה ביפיה ואינה נאה במעשיה, במעשיה ולא ביופיה, אבל זאת נאה בכל. האשה הכושית – על אודות נויה נקראת כושית, כאדם הקורא את בנו נאה כושי כדי שלא תשלוט בו עין רעה. כי אשה כושית לקח – ועתה גרשה. (במדבר יב א)

פרקי דרבי אליעזר
ותדבר מרים ואהרן במשה על אודות האשה הכושית אשר לקח וגו’, וכי כושית היתה, אלא מה הכושי הזה משונה בעורו, כך היתה צפורה משונה במעשיה הטובים. (פרק נג)

חזקוני
ויתן את צפורה – דבר אחר היתה יפה ומאירה כבקר, דמתרגמינן צפרא, ואומר באה הצפירה. (שמות ב כא)

רמ”ע מפאנו
דבורה הנביאה נתגלגלה בה צפורה אשת משה רבינו ע”ה, כי בזמן שאמרו ישראל שירה על הים לא היתה צפורה עמהם, והיא היתה מצטערת על זה, ובזכות המילה שמלתה את בנה, כמו שאמר הכתוב ותקח צפורה צור ותכרות את ערלת בנה, זכתה לבא בדבורה ולשיר שירה זו על ידי רוח הקדש, וזה שאמרה בשירה “בפרע פרעות בישראל” לשון פריעת מילה, על שהכריתה ערלת בנה, ודוק. (גלגולי נשמות קנב)

ויתן את צפורה בתו למשה, צפור טהורה ממש ראויה לקרבן, נאה במעשיה שלא שמעה לקין וקשרה פתחה, כטעם כי אשה כושית לקח, שהיתה משחרת ומנוולת עצמה לגבי שבאי… (מאמר חקור דין חלק ג פרק ט, ועיין שם עוד)

מהר”ל
ולכהן מדין שבע בנות, ויש לדקדק למה הוצרך לומר מנין הבנות, ויראה לומר כי השביעית מקודשת מן השאר, ולכך תמצא כי השביעי מקודש בימים ובחדשים ובשנים, כדאיתא בויקרא רבה פרשת אמור, ובשביל זה היתה צפורה מיוחדת להדבק בגוף קדוש כמו משה. ובמדרש, צפורה שטהרה כל בית אביה כדם הצפור, פירוש בית אביה היו עובדים מתחלה ע”ז שנמשלה למת, שנאמר ויאכלו זבחי מתים, והמצורע גם כן כמת, דכתיב אל נא תהי כמת, וצפורה היתה מטהרת כל בית אביה מן הע”ז שנקראת מת כמו שצפרי מצורע מטהרין את המצורע שנקרא מת, ולפיכך נקראת צפורה… ולכך היתה נקראת צפורה גם כן על שם שהיה לה דקות וטוב החומר כמו הצפור, לא כמו שאר עכו”ם שסורם רע ויש להם חומר רע, והיתה ראויה למשה שלא היה גוף קדוש ונקי כמו שהיה למשה, ומפני זה היתה מטהרת כל בית אביה כצפור, שבשביל דקות החומר של צפור ראוי לטהרת המצורע. וכך צפורה בודאי היתה ראויה להיות דבוקה בישראל, שחומר שלה אינה כחומר של העכו”ם, ועל ידה היה לבית אביה חבור אל ישראל והיתה מטהרת כל בית אביה להיות דבקים בישראל, כי שאר העכו”ם לפחיתות החומר שלהם אין להם דביקות בישראל.

ובמדרש אמר להן יתרו למה זה עזבתן את האיש קראן לו, מיד רצתה צפורה אחריו כצפור והביאתו. ביאר בזה, כי צפורה בעבור שהיתה ראויה למשה בשביל שהיה לה טוב החומר ומפני שמאד היתה ראויה לו, לכך רצתה אחר משה כצפור, שדבר זה מורה על חוזק החבור שהיה לצפורה עם משה. ועוד תדע דבר עמוק, בעבור שהצפור נברא מן הרקק אין לו ענין מיוחד, שהרי מן הרקק נברא לא מן המים ולא מן העפר לגמרי, ולכך אין הצפור מיוחד בדבר מה, ולפיכך אשת משה ראויה שתהיה נקראת צפורה, להורות כי אין ראוי שתקרא מדינית אבל היתה משוללת מזה, שלא נתייחדה בדבר מן הדברים ששייך למדינית, וראויה היתה להתדבק במשה להיות נעשה גיורת להתדבק בישראל, שאלו נתיחדה בענין מדינים לא היתה ראויה לשמה שהיה ראש לישראל. ומפני זה טהרה בית אביה גם כן, אף על גב שהם מדינים, בעבור שצפורה היתה משוללת מאיכות שיש למדינים טהרה כל בית אביה, כי לה יש חבור לישראל, וכל בית אביה על ידה יש להם חבור… (גבורות ה’ פרק יט)

של”ה
הבל הוא משה רבינו ע”ה, כמו שכתבו המקובלים, וקין הוא יתרו, כי חבר הקני נפרד מקין, ובזה יתורצו כמה ענינים, לפי הסוד שמצאתי בדברי האר”י ז”ל, כי נפש קין נתגלגלה במצרי שהרגו משה, והנשמה ביתרו. והנה קין הרג את הבל בעבור תאומה יתרה, וזאת התאומה נתגלגלה בציפורה, ועל כן השיב יתרו את הגזילה ונתנו למשה, ובזה מתורץ איך לקח משה רבינו ע”ה בת כומר ופיו לא רצה לינק מנכרית, אלא היא צלעו, על כן בבואו להמדבר אמר צא בגין אשתך אשר אני נותן לך, ושני בניה במקום דם זרעיותיו. אני חותנך יתרו ראשי תיבות אחי, כי הוא אחיו… (תורה שבכתב יתרו תורה אור)