מצלמה עם מכחול 
2012 ©

הסיפור מאחורי מצלמה עם מכחול / דיקלה לאור
״מצלמה עם מכחול” הוא פרויקט מאוד מרגש עבורי, הוא למעשה הגשמה של רעיון שהתבשל אצלי במשך שנתיים – צילום תקופתי של נשים עמלות ופועלות.
ההשפעה הראשונית הייתה למעשה מציורו של ולסקאז “האישה התופרת”… להמשך קריאה

צלמת בהיכל / רבקה אמבון אוצרת
קירות הגלריה בבית דונה גרציה, שהתקשטו בתצלומיה של דיקלה לאור, היו באחת להמשך טבעי של אולמות התצוגה הסמוכים והשלמה לתכנים של הבית.
כאילו, עבודת הצילום משלימה את החסר, מרככת את עוגמת הנפש על העדר דימויים חזותיים לסיפורה של דונה גרציה. להמשך קריאה…