אשת רחבעם מחלת

“וַיִּקַּח לוֹ רְחַבְעָם אִשָּׁה אֶת מָחֲלַת בן [בַּת] יְרִימוֹת בֶּן דָּוִיד אֲבִיהַיִל בַּת אֱלִיאָב בֶּן יִשָׁי. ; וַתֵּלֶד לוֹ בָּנִים אֶת יְעוּשׁ וְאֶת שְׁמַרְיָה וְאֶת זָהַם. ” דברי הימים ב יא, 18-19

בת יְרִימוֹת
אשת רחבעם
אם: יעוש, שמריה וזהם

מחלת אשת רחבעם נזכרת רק בדברי הימים
בת ירימות בן דוד – לא ידוע על בן לדוד בשם זה ממקורות אחרים.
היחוס שלה מרשים ומציין 3 דורות אחורה, וכן אזכור של אימה, ‘אביהיל‘, איזכור שם האם הוא נדיר יחסית במקרא.
שני הוריה הם מבית דוד ומכאן שהיתה בת דוד שניה לרחבעם.

בשל הקשיים בפסוק, ההצעה לנוסח הפסוק המקורי היה: ‘ויקח לו רחבעם אשה את מחלת בת אביהיל בן ישי’. (אנציקלופדיה מקראית, א, 23)
בתרגומים מסוימים נכתב ‘אביחיל’.

הקושי בתיאור רשימת היוחסין של מחלת נובע מהחוסר במילים מקשרות בין ‘ירימות בן דוד’ ובין ‘אביהיל’, ומכאן ישנן שתי דרכים לפרש קושי זה:
האחת, מקובלת יותר בפרשנות המסורתית, לפיה, רחבעם נשא שתי נשים את מחלת ואת אביהיל.

האפשרות השניה, היא שאילן היוחסין של מחלת נמסר דרך שני ענפיו, אביה ואימה, ומכאן שמחלת היא בת ירימות בן דוד ואביהיל בת אליאב בן ישי – ירימות אבי מחלת, בן דוד היה נשוי לאביהיל.

הבעיה עם האפשרות הראשונה – שרחבעם נשא גם את מחלת וגם את אביהיל, הוא הקושי לענין גילה של אביהיל, אביהיל היתה בת דורו של שלמה ופער הגילאים ביניהם היה יותר משנות דור ולכן אין זה אפשרי, ומכאן מסיקים, שהכותב מבקש להציג את ענין השושלת של מחלת ויחוסה הרם מצד שני הוריה, ומגיע עד ישי אבי דוד, הדגשה זו נחוצה גם לאור בחירתו של רחבעם דווקא בבנה של מעכה, שייחוסה מצד אביה מגיע רק עד דוד. (עולם התנך, דברי הימים ב, 88-89)

מפרשים

מלבי”מ
ויקח אח”ז חשב רחבעם מחשבות להשאיר יורש עצר בל יתעורר מלחמה בין בניו ע”ד המלוכה, כי לקח אשה מזרע דוד כדי שהבכור אשר ימלוך יהיה מזרע דוד גם מצד אמו, והיא לא ילדה לו, ואחריה לקח בת אליאב בן ישי והיא ילדה לו.

רש”י

אביהיל בת אליאב. כמו ואביהיל לפני שמואל ואמר (שמואל א י״ז:ל״א) אך נגד ה’ משיחו זה שהקב”ה עתיד לומר קום נא משחהו כי הוא זה וטעה בו שמואל שראה בתו של אליאב אשת רחבעם מלכה ועל זה הדבר נענש כשמואל כי ששאל לו שאול איזה בית הרואה (שם א’ ט’) ויאמר שמואל אנכי הרואה שלא ענהו דרך ענוה לומר מה תרצה אמר לו הקב”ה חייך אתה עתיד לראות ולא תדע מה תראה כי טעה באליאב ובתו המלכה: