בַּת-צִבְעוֹן הַחִוִּי

׳עֵשָׂו לָקַח אֶת-נָשָׁיו, מִבְּנוֹת כְּנָעַן: אֶת-עָדָה, בַּת-אֵילוֹן הַחִתִּי, וְאֶת-אָהֳלִיבָמָה בַּת-עֲנָה, בַּת-צִבְעוֹן הַחִוִּי. וְאֶת-בָּשְׂמַת בַּת-יִשְׁמָעֵאל, אֲחוֹת נְבָיוֹת. ׳ בראשית לו 2-3

כמה נשים היו לו לעשו? 2 3 6 אולי 4?…לפי בראשית 26 היו לו שתי נשים יהודית בת בארי ובשמת בת אילון החיתי.לפי בראשית 36, בתיאור יחוס עשו, היו לו 3 נשים, עדה בית אילון, אהליבמה בת ענה בת צבעון, ובשמת בת ישמעאל.בתיאור יחוסו של עשו לא מוזכרת יהודית בת בארי.ואם להוסיף על קושי אז מי היא בשמת בת ישמעאל? הלוא היא מחלת בת ישמעאל.. אז מי היא בשמת בת אילון? אז חזל מציעים פתרונות לקשיים,או מוסיפים על הקשיים? תלוי את מי שואליםשאהליבמה היא יהודית, ושעדה בת אילון היא בעצם בשמת בת אילון, או בעצם הן היו אחיות ולשתיהן נישא עשו, אז יש לו עוד אישה בעצם…ואהליבמה… בת מי היא בעצם? בת ענה או בת צבעון? צבעון הוא אבי ענה, אז האם כיון שהיא צאצאית אפשר לומר גם בת צבעון? התשובה הפשוטה היא כן, אבל אפשר גם לסבך אז למה לא?אולי צבעון בא באיסור על כלתו, אשת ענה, ולכן נחשבה אהליבמה בת שניהם? ואולי אחרי מות צבעון לקח לו ענה את אחת מנשותיו של אביו, זו שלא ילדה לו בנים? והפירוש הכי יפה לדעתי, הוא למעשה הכי פשוט.. ענה היא פשוט אישה, ענה היא אם אהליבמה וצבעון הוא אביה(רבנו תם, בבא בתרא קטו, ממש לא תם רבנו זה).ועשו שכל כך רצה לרצות את הוריו, שלמורת רוחם נשותיו היו כנעניות, הלך אל ישמעאל דודו, ולקח לו את בתו לאישה, את מחלת, סליחה בשמת, טוב נו זו אותה אחת כבר הבנתם:) והיא ילדה לו את רעואל.