אשת רחבעם אביהיל

“וַיִּקַּח לוֹ רְחַבְעָם אִשָּׁה אֶת מָחֲלַת בן [בַּת] יְרִימוֹת בֶּן דָּוִיד אֲבִיהַיִל בַּת אֱלִיאָב בֶּן יִשָׁי. וַתֵּלֶד לוֹ בָּנִים אֶת יְעוּשׁ וְאֶת שְׁמַרְיָה וְאֶת זָהַם. ” דברי הימים ב יא, 18-19

אביהיל בת אליאב, אשת רחבעם נזכרת רק בדברי הימים
הקריאה המסורתית מציעה, שרחבעם נישא למספר נשים משושלת דוד (מחלת ואביהיל), והיא ילדה לו את בניו: יעוש, שמריה וזהם.

הקושי בפסוק זה נובע מהחוסר במילים מקשרות בין ‘ירימות בן דוד’ ובין ‘אביהיל’, ומכאן ישנן שתי דרכים לפרש קושי זה: האחת, מקובלת יותר בפרשנות המסורתית, לפיה, רחבעם נשא שתי נשים את מחלת ואת אביהיל.
האפשרות השניה, היא שאילן היוחסין של מחלת נמסר דרך שני ענפיו, אביה ואימה, ומכאן שמחלת היא בת ירימות בן דוד ואביהיל בת אליאב בן ישי – ירימות אבי מחלת, בן דוד היה נשוי לאביהיל.

לפי הפרשנות המסורתית, רחבעם נישא למחלת ולאביהיל, שתי נשים.

אביהיל היתה האישה הראשונה, בנה היה הבכור, יחד עם זאת, בנה לא מלך אחרי אביו, והמלוכה עברה לאביה בן מעכה בת אבישלום.

אביהיל הייתה בת דודו של שלמה, אביו של רחבעם.

מעכה הייתה בת דודו של רחבעם עצמו.

דוד ראה את נכדו, רחבעם, נושא את בת אחיו לאישה.

ישנו קושי המתעורר עם הפרשנות המסורתית והוא הקושי לענין גילה של אביהיל, אביהיל היתה בת דורו של שלמה ופער הגילאים ביניהם היה יותר משנות דור ולכן אין זה אפשרי, ומכאן מסיקים במחקר, שהכותב מבקש להציג את ענין השושלת של מחלת ויחוסה הרם מצד שני הוריה, ומגיע עד ישי אבי דוד, הדגשה זו נחוצה גם לאור בחירתו של רחבעם דווקא בבנה של מעכה, שייחוסה מצד אביה מגיע רק עד דוד.

מפרשים

מלבי”מ
ויקח אח”ז חשב רחבעם מחשבות להשאיר יורש עצר בל יתעורר מלחמה בין בניו ע”ד המלוכה, כי לקח אשה מזרע דוד כדי שהבכור אשר ימלוך יהיה מזרע דוד גם מצד אמו, והיא לא ילדה לו, ואחריה לקח בת אליאב בן ישי והיא ילדה לו:

רש”י

אביהיל בת אליאב. כמו ואביהיל לפני שמואל ואמר (שמואל א י״ז:ל״א) אך נגד ה’ משיחו זה שהקב”ה עתיד לומר קום נא משחהו כי הוא זה וטעה בו שמואל שראה בתו של אליאב אשת רחבעם מלכה ועל זה הדבר נענש כשמואל, כי ששאל לו שאול איזה בית הרואה (שם א’ ט’) ויאמר שמואל אנכי הרואה שלא ענהו דרך ענוה לומר מה תרצה אמר לו הקב”ה חייך אתה עתיד לראות ולא תדע מה תראה כי טעה באליאב ובתו המלכה:

רד”ק

אביחיל בת אליאב וכו’. חסר ו”ו החבור, כמו “שמש ירח” (חב’ ג,יא), “ראובן שמעון” (שמ’ א,ב); פי’: לקח בת ירימות בן דוד לאשה, ולקח גם כן אביחיל בת אליאב. וירימות זה לא נזכר בבני דוד (לעיל א ג,א-ח); אולי הוא מאחד הנזכרים ושני שמות היו לו:

רלב”ג

ויקח לו אשה את מחלת בת ירימות בן דוד וגו’. זכר בזה המקום שכבר לקח נשים ממשפחתו הראשונה היא מחלת והשנית היא אביהיל וזאת השנים ילדה לו את יעוש ואת שמריה ואת זהם ואחר זאת השנית לקח מעכה בת אבשלום והיא היתה גם כן ממשפחתו כמו שבארנו בספר מלכים והנה ספר זה כי רחבעם עשה שלא כדין להמליך אביה ולפי שהיה משרש אבשלום שהיה רשע עשה אביה (אבים. מ”א ט”ו ג’) הרע בעיני ה’: